درباک چهارگوش آتش نشانی (طلایی)

 

کد محصول :  240001


مشخصات

 • بدنه :دایکست زاماک ، آبکاری کروم یا رنگ ظلایی
 • دستگیره : دایکست زاماک ، آبکاری کروم
 • زبانه : ورق آهن ، آبکاری گالوانیزه

عملکرد

 • ضخامت درب : 1-1.5 میلی متر
 • 180 درجه چرخش برای باز و بسته شدن.

 موارد مصرف

 • طراحی شده برای تابلو های شلنگ آتش نشانی

  نقشه ی فنی محصول

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد محصول :  25000


مشخصات

 • بدنه :دایکست زاماک ، آبکاری کروم یا رنگ ظلایی
 • دستگیره : دایکست زاماک ، آبکاری کروم
 • زبانه : ورق آهن ، آبکاری گالوانیزه

عملکرد

 • ضخامت درب : 1-1.5 میلی متر
 • 180 درجه چرخش برای باز و بسته شدن.

 موارد مصرف

 • طراحی شده برای تابلو های شلنگ آتش نشانی

 


  نقشه ی فنی محصول

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت تهران طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت